AXYT CONSULTORIA- COMUNITATS DE PROPIETARIS

El nostre servei en la gestió de les Comunitat de Propietaris destaca per les següents premisses:

 

1.- Màxima celeritat i eficàcia en l’atenció al client

–  Disposem d’un servei d’atenció telefònica, telemàtica i presencial per als propietaris     de dilluns a divendres.

–  Telèfon mòbil per atendre urgències 24 hores al dia.

–  Amplia xarxa de proveïdors i industrials per atendre amb la major rapidesa les necessitats del propietari sense perdre qualitat al servei.

 

2.- Transparència i accessibilitat a la informació

– Oficines presencials a Tortosa, Amposta i Sant Carles de la Ràpita per tractar presencialment qualsevol qüestió que sigui d’interès per al propietari.

– Oficina virtual mitjançant la plataforma Gesfincas amb codi particular per cada propietari a fi de poder comprovar comptabilitat, incidències i avaries.

– Accés als comptes bancaries per consultar els saldos i moviments.

 

3.- Honestedat i optimització resultats

– Recerca i gestió de subvencions públiques.

– Estudis energètics per rebaixar el consum d’electricitat.

– Gestionar la confecció de diferents pressupostos en qualsevol actuació

 

Sol·licita’ns pressupost!  info@axytconsultoria.com

 

Selecciona un departamento